Fordítás/Translation

Dear Visitor, you can read my blog articles on any language you want with the help of the Google Translator. Select the language on the right side in the "Translate" module.

Kedves Látogató, blogbejegyzéseimet lefordíthatja bármely nyelvre a Google Fordító segítségével. Válassza ki a nyelvet a jobb oldalon található "Translate" modulban.


2012. január 27., péntek

Anti-Davos

A davosi világgazdasági fórummal egy időben folyik egy másik tanácskozás is a világ egy Davostól minden értelemben nagyon távoli pontján. Ez a World Social Forum („Szociális Világfórum”, vagy „Társadalmi Világfórum”) nevet viseli.

2001 januárja óta kerül sor ennek az alternatív fórumnak a megrendezésére minden évben a davosi fórummal egy időben. Megszervezői, civil mozgalmak és nem kormányzati szervezetek (NGO-k) azzal a céllal hozták létre, hogy a világtársadalom „másik” fele is hallathassa hangját a davosi politikai és gazdasági hatalmasságokkal szemben.

Az WSF első és leggyakoribb színhelye a brazíliai Porto Alegre, de rendeztek már világfórumot az indiai Mumbaiban (2004), egyszerre több helyszínen (2006, 2008, 2011), a kenyai Nairobiban (2007), Amazóniában (Belém, 2008) és Dakarban (2010) is. 

Porto Alegre, az 1773-ban portugál telepesek által alapított, az agglomerációval együtt 4 milliós város arról nevezetes, hogy itt vezették be még 1989-ben, és működtetik azóta is az ún. „részvételi költségvetést”. Ez azt jelenti, hogy a városi büdzsé egy részéről, nevezetesen az infrastrukturális és szolgáltatási (közlekedési, egészségügyi, oktatási, sport- és gazdasági fejlődést szolgáló) kiadásokról (a teljes városi költségvetés több mint egyötödének felhasználásáról) közvetlenül maguk a lakosok döntenek. A több etapban és helyszínen folytatott lakossági fórumokon, vitákban egyre több és több, mára már kb. 50 ezer ember vesz részt. Minden kerületben nagy létszámú plenáris üléseken a megjelentek határoznak a rendelkezésükre álló pénz felhasználásáról. Ez főleg az igen elmaradott és szegénységgel sújtott agglomeráció ellátásának javítására irányul. A döntéseket a Porto Alegre-i városi tanács nem változtathatja meg, s bár elvileg megvétózhatná, erre eddig még sosem került sor. Még a Világbank is elismerte, hogy a részvételi költségvetés számottevően javította az agglomeráció infrastruktúráját.

A részvételi költségvetés a világ szociális civil mozgalmai számára a közvetlen („részvételi”) demokrácia egyik elemét, a tömegektől elszakadó politikai-gazdasági elit hatalomgyakorlási formája, a képviseleti demokrácia konkrét alternatíváját jelenti.

Nem véletlen tehát, hogy a Franciaországban 1998-ban megalakult nemzetközi ATTAC (eleinte a spekulációs tőke elleni intézkedéseket, különösen a Tobin-adó bevezetését sürgető, mára szélesebb globalizációkritikát megfogalmazó mozgalom) latin-amerikai kapcsolatokkal rendelkező aktivistái és 6 brazil szervezet (Pl. Brazil Nem-kormányzati Szervezetek Szövetsége, Brazíliai Igazság és Béke Bizottság, Központi Szakszervezeti Szövetség, Brazil Társadalom- és Gazdaságkutató Intézet, Földnélküli Vidéki Munkások Mozgalma) éppen ebben a városban hozták össze az első világméretű „Anti-Davos”-t, amelyre azóta is a világ minden részéről érkeznek a legkülönbözőbb társadalmi szervezetek képviselői.

A WSF, ahogy alapelveiben olvasható, a „neoliberalizmust, a tőke által dominált világrendet, az imperializmus bármely formáját ellenző” civil társadalom fóruma. A pluralitás, a diverzitás és a pártok elutasítása jellemzi. Jelszavuk: „Lehet más a világ” („Another world is possible!”) egyben válasz Margaret Thacher híres, a neoliberális gazdaságpolitikát (ahogy választási győzelmekor mondta: „lépésről lépésre szorítjuk vissza a szocializmust”) indokoló verdiktjére, a „TINA”-ra („There Is No Alternative” – nincs alternatíva).

A WSF-rendezvények számos vitát, fórumot, előadást, eseményt foglalnak magukban, általában több tízezer fő részvételével. 2003 óta regionális fórumokat is tartanak. A 2002. novemberi Európai Szociális Fórumon Firenzében például hatalmas (a szervezők szerint 2 milliós, a sajtó szerint „csak” egymilliós) felvonuláson tiltakoztak Irak akkor készülőben lévő lerohanása, valamint „a profit uralma” ellen. A WSF keretében együttműködő mozgalmak és NGO-k szervezték meg egyebek között a világméretű, sokmillió embert megmozgató 2003. február 15-i iraki háborúellenes tiltakozást, valamint a 2011. októberi „Foglaljuk el!” („Occupy!”) tüntetés-sorozatot is. Ez utóbbira 82 országban közel ezer városban került sor.

A 12. WSF 2012. január 24. és 29. között zajlik Porto Alegrében, és ez az összejövetel egyben a 2012. júniusában, a Rio+20-szal egyidőben rendezendő környezeti kérdésekkel foglalkozó tematikus „Népi Gyűlés” előkészítője is. A Porto Alegre-i WSF fő témája a válságból kivezető út, egy új civilizációs modell építése, olyan modellé, amelyben „a szolidaritás uralkodik”. Javaslatokat fognak elfogadni a nyári tematikus környezetvédelmi Népi Gyűlés számára is. A 12. WSF fórumai és vitái 4 tengely mentén szerveződnek. 1. Etika, filozófia, szubjektivitás, dominancia és emancipáció. 2. Emberi jogok, népek, területek és „Földanya védelme”. 3. Termelés, elosztás és fogyasztás, a javakhoz való hozzáférés, közjavak, átalakulóban lévő gazdaságok. 4. Politika, erőközpontok és demokrácia. 

Bár a népeknek ez a világfóruma rendkívül népszerű a közéleti tevékenységet folytató „alsóbb” rétegek körében, nem rendelkezik igazi politikai erővel. Tömegdemonstrációinak nincs következménye, nyilatkozatokat, határozatokat a WSF alapelveiből következően nem ad ki. Minden az önkéntesség és véleményszabadság elvére épül, bármiről csak konszenzussal (tehát nem szavazással) hoznak döntéseket. Nincs formális szervezet, pártszerű fegyelem stb. Mindez a résztvevő szervezetek igen eltérő elvi-ideológiai alapállásából következik. A 2011-es WSF-en, amelyet kivételesen Szenegál fővárosában, a fejlett világ számára leginkább csak ralijáról híres Dakarban rendeztek, a WSF egyik fóruma, a Szociális Mozgalmak Közgyűlése kiáltványában mindenestre leszögezte, hogy ők közösen küzdenek a transznacionális vállalatok, a kapitalizmus, a rasszizmus és a diszkrimináció minden formája ellen. Ebben a kiáltványban hirdették meg a fent említett, de később az USA-ból elhíresült „Occupy!” mozgalommal egyesült világméretű antikapitalista akciónapot is 2011. október 15-re.

A globalizácó mai formájával elégedetlenkedőket a tájékozatlanok globalizációelleneseknek titulálják, és ellentmondást látnak abban, hogy ezek a mozgalmak jórészt éppen az interneten és mobiltelefonon szerveződnek. Pedig nyilvánvalóan arról van szó, hogy a globalizációval járó, és immár a davosi világgazdasági fórum előkelőségei által is elismerten hatalmas egyenlőtlenségek és igazságtalanságok azok, amiket nemcsak, hogy a WSF-mozgalmak, de Föld lakosainak többsége is elutasít.

A kutyaugatás azonban nem hallatszik az égig. Jól példázza ezt, hogy az amerikai polbeat-énekes Makana „Mi vagyunk sokan” című, refrénjében az embereket az utcák, bíróságok, hivatalok elfoglalására buzdító („Occupy”) dalát az énekes a legutóbbi, Hawaiiban rendezett APEC csúcs díszvacsoráján a világ vezetőinek 45 percen keresztül ismétlődve adta elő, és… nem történt semmi. Az énekest nem zavarták sem el, sem meg, de nem is kérdezték meg tőle, hogyan gondolja, hogy „nem a kevesek, hanem a sokak parancsát” kellene teljesíteniük.

2012. január 27.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése