Fordítás/Translation

Dear Visitor, you can read my blog articles on any language you want with the help of the Google Translator. Select the language on the right side in the "Translate" module.

Kedves Látogató, blogbejegyzéseimet lefordíthatja bármely nyelvre a Google Fordító segítségével. Válassza ki a nyelvet a jobb oldalon található "Translate" modulban.


2011. december 24., szombat

Görögország - megszorítások

A média olyan szenzációként ad hírt a megszorításokat tartalmazó 2012-es görög költségvetés december 6-i parlamenti elfogadásáról, mintha az meglepő volna. Pedig az eredmény már azóta borítékolva van, amióta a parlamenti pártok összezárták soraikat a programról tartandó népszavazás elkerülése végett, és november 11-én egy brüsszeli technokratát emeltek a görög kormány élére az örökké mosolygós egykori ECB-alelnök Lukasz Papademosz személyében. Papademosz 1994 és 2002 májusa között a görög jegybak elnöke is volt.

Nagy tudású, tapasztalt pénzügyi szakember került tehát a görög kormány élére, aki az euró elkötelezett híve, ő vezette be Görögországot az euró övezetbe, és a nemzetközi pénzügyekkel is alaposan tisztában van. Mi sem példázza ezt jobban, mint hogy jegybanki elnöksége idején készült fel Görögország az eurótagságra, aminek a feltétele, mint köztudott, a maastrichti kritériumok (így 3 %-nál kisebb költségvetési hiány és csökkenő adósságráta) teljesítése volt. Természetes, hogy ilyen helyzetben egy jegybankelnök mindent megtesz országa sikeréért. Papademosz jegybanki elnöksége idején (2001-ben) kötött Görögország például olyan ún. „kereszt-valuta” swap-ügyletet a Goldman Sachs-szel, amellyel – mint arra később fény derült – kisebbnek tűnt fel az ország adóssága és a költségvetés hiány. Ez akkor az EU-ban törvényes ügylet volt – nyilatkozta a 2010-ben a görög pénzügyminiszter, de az EU-ban csak évekkel később figyeltek oda: az Eurostat az ilyen ügyletekről csupán 2007 óta kér információkat a tagállamoktól.
A görög parlament is úgy látta, Papademosz kezében jó helyen van az ország kormányrúdja, a költségvetést rendbe hozó, németesen szigorú (bár Németországban még ki nem próbált) program.
A görög kiigazítási programot 2009 óta többször módosították. Legutóbb akkor, amikor világossá vált, hogy Görögország képtelen teljesítésére, már csak a válság kirobbanása óta radikálisan megnövekvő kamatterhek miatt is. Ezek mértéke a júniusi görög középtávú költségvetési terv szerint 2009-2010-ben meghaladta a GDP 5 %-át és 2015-re 11 % fölé nőtt volna. Ezt a pályát korrigálta az euróövezet újabb mentőcsomagja 2011 júliusában úgy, hogy enyhítette a hitelfeltételek. Az eurózóna a korábbi hitelek lejáratát maximum 7,5 évről minimum 15-30 évre emelte, 10 éves türelmi idővel és igen alacsony (kb. 3,5 %-os) kamattal. A második (109 milliárdos), 2011 év végéig kidolgozandó mentőcsomaggal kapcsolatban szó volt az IMF segítségének kéréséről is, valamint 30 milliárd eurónyi önkéntes tehervállalásról a magántőke részéről, ám ezekre, mint ahogy általában a program részleteinek kidolgozására, e sorok írásáig nem került sor.
Átstrukturálták tehát a görög adósságot, de ehhez még szigorúbb kiigazítást rendeltek. Egyelőre még a 2010. májusi 110 milliárdos első mentőcsomag részleteit kapja Görögország. 2011 decemberéig 78 milliárd euróhoz jutott hozzá. minden negyedéves részlet lehívhatósága attól függ, megfelelően halad-e a program teljesítésével az ország.
Az Európai Unió Tanácsának a Görögország elleni ún. „túlzott deficit eljárás” keretében hozott, többször módosított, és legutóbb 2011. július 12-én véglegesített határozata, amelynek végrehajtására Papademos mandátumot kapott, a legapróbb részletekig előírja a teendők irányát, tartalmát, formáját, mértékét, idejét, és a következő hitelrészlet lehívását a negyedéves teljesítés függvényévé teszi.
E szerint a terv szerint a görög költségvetési hiányt 2014-ben 2,6 %-ra kell lefaragni, az adósságállomány GDP-hez viszonyított aránya pedig ekkor 157 % lesz.
Az olyan általános követelményeken túl, mint például az adóbeszedés javítása, a közpénzügyek felügyelete, a megbízható statisztikai adatszolgáltatás, a szolgáltatások liberalizálása, a munkaerőpiac és az érdekegyeztetési rendszer munkáltatók szempontjából kedvező változtatása, a terv a bérek és szociális (egészségügyi, munkanélküliségi, öregségi, családi stb.) ellátások radikális visszavágását tartalmazza, aminek eredményeképpen a görög munkavállalók részesedése a GDP-ből csökkenni, az egységnyi munkaerőköltség a versenyképességi követelményeknek megfelelően mérséklődni fog.
Összesen 29,78 milliárd kiigazítást írnak elő 2011 és 2015 között, ami évente a (csökkenő) GDP 3-8 %-ával ér fel majd. A kiigazítás 57 %-a kiadáscsökkentésből áll, amely elsősorban a munkavállalókat, nyugdíjasokat, segélyezetteket sújtja, ám a bevételnövelés nagy része is rájuk rak terhet (áfa-emelés, egyéni vállalkozók adójának növelése, jövedéki adó, ingatlanadó és TB-járulék növelése stb.). A kiadáscsökkenés 30,3 %-a a szociális ellátások csökkentéséből adódik.
Emellé az Unió legfőbb gazdasági és pénzügyi vezető szerve, az ECOFIN a görög alkalmazkodási programról készült negyedik jelentésében a következő „növekedés-erősítő” reformokat írta elő meg: a hazai fogyasztás helyett beruházás- és exportvezérelt fejlesztés, a foglalkoztatás rugalmasabbá tétele, feketegazdaság visszaszorítása, szolgáltatás-liberalizáció (energia, közlekedés, szállítás), az oktatás hatékonyságának és minőségének javítása, vállalkozássegítő környezet (adminisztráció csökkentése, verseny növelése), K+F, az EU strukturális alapjainak sikeresebb lehívása. Csupa tőkemegtérülést segítő, ám a nemzetgazdaság fejlődésének irányáról, szerkezetéről, a lakosság életkörülményeiről semmit nem mondó, az 1980-es évek óta folytatott neoliberális gazdaságfelfogást tükröző célkitűzés.
2011-ben a költségvetési deficit eléri a GDP 9 %-át. A nagyarányú hiány oka az adósságtörlesztés, hiszen a primer egyenleg deficitje csak 2,3 %. Az új kiigazítási pálya alapján azonban a görög pénzügyminisztérium, és az EU is 2012-re már az elsődleges egyenleg többletével számol (1,1-1,4 %), és az adósságszolgálat mértékének csökkenését, így a teljes költségvetési hiány 5,4 %-ra mérséklődését várja.
Az Unió vezetői még a „második mentőcsomag” idején (2011 júliusában) is arra számítottak, hogy a görög válság 2011-ben eléri mélypontját, és a gazdaság növekedési üteme már 2013-től 2 % fölé nő, az adósságráta pedig 2013-ban 159 %-kal éri el csúcspontját. A Bizottság, az Európai Központi Bank és az IMF (a „Trojka”) 2011. október 21-én kelt „szigorúan titkos” jelzéssel ellátott jelentése azonban 3 szcenáriót vázol fel, amelyek mindegyike rosszabb, mint eddig bármelyik tanácsi dokumentumban szereplő variáció.
Az egyik szcenárió szerint a növekedés a korábbiakban számítottnál összesen 7,25 %-kal alacsonyabb lesz 2020-ig, az azt követő évtizedben átlagosan évi 12/3 %-os növekedés várható, az adósságráta 2013-ban 186 %-ra nő és még 2020-ban is 152 % lesz. A 2015-ig tervezett 50 milliárd eurós privatizációval szemben csupán 46 milliárd euró privatizációra kerülhet sor egészen 2020-ig. A költségvetési hiány csak 2020-ban esik a GDP 3 %-a alá, feltéve, hogy a fiskális fegyelem eközben rendíthetetlen lesz („sustained and unwavering commitment to fiscal prudence”). Görögország 2021-ig nem térhet vissza a pénzpiacokra, egészen addig pénzügyi segítségre szorul, aminek addicionális összege (beleértve a korábbi hitelek átstrukturálását) 252 milliárd euró.
A még ettől is rosszabb szcenárió szerint az adósságráta akár 208 %-ra is nőhet, és csak 173 %-ra süllyed 2020-ban, Görögország csak 2027 után lesz képes a pénzpiacokról finanszírozni gazdaságát. Ebben az esetben 440-450 milliárd euró további segítségre lesz szükség (ismét beszámítva az eddig kapott hitelek átstrukturálását).
A válságkezelés tehát megbukott, és ezt mára lényegében a „Trojka” is kénytelen elismerni.
Görögországot a költségvetési szigorítással akarták kihúzni a bajból, anélkül, hogy annak kiváltó okára, a számára túlértékelt közös valuta egyensúlyt felborító hatására, illetve egyáltalában a globális válságra orvosságot találtak volna. A költségvetési szigor és a magas kamatterhek megfojtják a növekedést, miközben a felzárkózás legfőbb béklyója, az euróövezeti tagság jelenlegi feltételrendszere, érintetlen maradt. A hibás válságkezelésnek sokszoros ára van mind a beteg, mind az orvosai oldalán.

(Hivatkozás erre a cikkre: Artner Annamária: Elfogadták a görög megszorításokat MTA VKI, Vélemények, Kommentárok, Információk 246. szám)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése