Fordítás/Translation

Dear Visitor, you can read my blog articles on any language you want with the help of the Google Translator. Select the language on the right side in the "Translate" module.

Kedves Látogató, blogbejegyzéseimet lefordíthatja bármely nyelvre a Google Fordító segítségével. Válassza ki a nyelvet a jobb oldalon található "Translate" modulban.


2011. február 11., péntek

Összeomlik Róma…?

A rabszolgatartás önmagát túlélt rendszere elkerülhetetlenül a Római Birodalom belharcaiba, kettészakadásába, meggyengülésébe torkollott. 455-ben a vandálok feldúlták Rómát, majd Odoaker, az Attila udvarában felnőtt germán hadvezér 476-ban elűzte Romulus Augustulust. A Nyugat-Római birodalom kimúlt. Közel ezer évvel később, de hasonló sorsa jutott az egykor volt Római Birodalom keleti fele is...
Minden társadalmi berendezkedés, amelyik nem ad kellő teret a termelőerők fejlődésének, és ezáltal megnyomorítja azt a fajt, amelynek szolgálatában kell állnia, eléri egyszer a végét. És ez szükségszerű vég szörnyű fájdalmakkal járhat.
Napjainkban az olajárak emelkedésével együtt az egekbe szökő élelmiszerárak a világ szegényeinek milliárdos táborát a legelemibb szükségletek kielégítésétől fosztja meg. E helyzet a fennálló rendszerek elleni haragra gyújtja őket, és a gazdag, de a megélhetést már biztosítani nem tudó „Róma” kincsei utáni vágyat tüzelik fel bennük. Eközben „Róma” nagy vezetői kijelentették, hogy a bevándorlók immár csak bajt okoznak. Mint Angela Merkel és Nicolas Sarkozy is leszögezte: „a multikulturalizmus európai eszméje megbukott”.
Egyiptomban a népharag elűzte Mubarakot, Marokkóban, Algériában, Jordániában és Jemenben is zavargásokról hallunk. Tunéziából ezrek menekülnek Olaszországba, már többen vannak a kis Lampedusa szigetén, mint annak lakosai. Az olasz kormány az Unió segítségét kérte, és rendőröket akar küldeni Tunéziába a további menekültáradat visszafogása végett. Szíria még (messziről nézve) csendes, de a szegénység, az infláció, a munkanélküliség ott is burjánzik.
A globális kapitalizmus perifériáján az élet elviselhetetlenné kezd válni. Az olyan félperifériákon is aggasztó a jövő, mint Magyarország. A KSH legfrissebb adatai szerint „az agrártermékek termelőiár-szintje 2010 decemberében 29,0%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Ezen belül a növényi termékek árszínvonala 41,7, az élő állatoké és állati termékeké 9,9%-kal emelkedett. 2010 decemberében a gabonafélék termelői ára 57,2%-kal magasabb volt, mint 2009 azonos időszakában. A burgonya és a zöldségfélék termelői ára 51,6, illetve 23,6%-kal emelkedett. A gyümölcsök termelői ára decemberben 56,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, elsősorban az alma magasabb ára miatt.” Eközben a hazánkban a közmunka finanszírozását radikálisan visszavágták, csak kevesen tudnak így dolgozni, ők is négy órában, amivel alig keresnek többet, mint a segély.
Az EU kapkod fűhöz-fához, hatalmas pénzalapokkal siet a legerősebb gazdaságoknak kedvező euró megmentésére. Németország és Franciaország „versenyképességi paktumot” kötött, ami szerint minden euró-tagországnak meghatározott alapelvek szerint kell gazdaságpolitikáját folytatnia: egy szintre hoznák a társasági adót, a nyugdíjkorhatárt, biztosítanák a diplomák szabad áramlását(!), és ehhez csatlakozhatnak az euróval nem rendelkező országok is.
A fazékban a versenyképességét elvesztett EU szétesése fő: előbb „kétsebességessé” válik (eurózóna – kívül lévők) majd tovább osztódik: egyes tagállamok elhagyhatják az eurózónát, feléledhetnek a gazdasági protekcionista tendenciák. Közben a munkanélküliség és prekárius (legrosszabb körülmények között végzett, rosszul fizetett) foglalkoztatási formák válnak mind elterjedtebbé, éhséglázadásokra kerülhet sor a legszegényebb régiókban.
Másfél évezreddel a Nyugat-Római és 5 és fél évszázaddal a kelet-Római Birodalom bukása után…
Az ókori rabszolga, felszabadulás utáni vágyában ábrándozhatott arról, hogy egyszer ő is magántulajdonos lesz, a középkori céhlegény reális célja lehetett, hogy maga lesz egy műhely tulajdonosává. De a termelőerők társadalmasulása véget vet az ilyen egyéni és osztály-álmodozásoknak: a bérmunkás lehet egy óriásvállalat kisrészvényese, de ezeknek a termelőeszközöknek a tényleges tulajdonosává csak, mint osztály válhat. A globális termelőerők birtokosainak alávetett bérrabszolga felszabadulásának kulcsa a társadalmasult termelőerők társadalmi tulajdonba vétele: minden osztálytársadalom megszüntetése.

2011. február

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése